GA CURE ACCELERATOR 30ml
GA CURE ACCELERATOR 30ml

GA CURE ACCELERATOR 30ml

Vaše cena s DPH
11,45 €
Vaše cena bez DPH
9,46 €
11,45
Dostupnost
Skladem > 10 kus
Kód
12016-014
EAN
021563120165

 

Množstevní slevy

12 kus
2%
48 kus
10%
96 kus
20%


GA CURE ACCELERATOR je urýchľovač polymerizácie pre lepidlá AQUASURE+FD, AQUASURE+SR a SEAM GRIP+WP. Po zmiešaní lepidla s urýchľovačom v pomere 4-5:1 sa čas tuhnutia skráti na 15 minút a čas do plnej štrukturálnej pevnosti sa skráti na 2 hodiny. Lepidlo sa po pridaní urýchľovača zriedi, preto ho nanášajte štetcom. Štetec možno pred vytvrdnutím očistiť vodou a mydlom.
Lepí všetky typy outdoorových tkanín, nylon, neoprén, gumu a vinyl. Lepidlo je vodotesné, pružné, odolné voči oderu.

Bezpečnostné informácie:
NEBEZPEČENSTVO

Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo vdýchnutí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedýchajte výpary. Používajte len vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. V PRÍPADE ÚRAZU okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE. Obsah/obal zlikvidujte v súlade s predpismi o nebezpečnom odpade.
Balenie: blister so sklenenou fľašou 30 ml.

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty