BEZPEČNOST PLATEB A OCHRANA DAT

Bezpečnost platby kartou na webu

Veškeré platby kartou on-line jsou zabezpečeny podle standardu PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), což je mezinárodní standard, který stanovuje normy bezpečnosti zpracování a sběru karetních dat. Popis standardu je dostupný na internetové stránce www.pcistandard.cz. Originální znění dokumentů v anglickém jazyce je k dispozici na https://www.pcisecuritystandards.org/.

Bezpečnost údajů vložených v rámci registrace

Veškerá data, která nám poskytnete v rámci své registrace, jsou považována za přísně důvěrná a pracovníci naší společnosti, kteří s těmito daty mohou přijít do styku, byli o metodice zacházení s těmito daty řádně proškoleni. Data v žádném případě nebudou poskytnuta žádným třetím osobám, ani využita pro mailingové reklamní účely. Podrobnější informace jsou uvedeny v obchodních podmínkách, kapitola 9. Obchod www.prosportshop.cz je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.