GA AQUASURE +SR 28g
GA AQUASURE +SR 28gGA AQUASURE +SR 28gGA AQUASURE +SR 28g

GA AQUASURE +SR 28g

Vaše cena s DPH
11,45 €
Vaše cena bez DPH
9,46 €
11,45
Dostupnost
Skladem > 10 kus
Kód
10415-013
EAN
021563104158

 

Množstevní slevy

24 kus
2%
96 kus
10%
192 kus
20%


AQUASURE+SR je lepidlo/tesniaci prostriedok na báze polyuretánu na opravu obuvi a ťažkých plachtovín so zátěrom. Zo skupiny SEAM GRIP / AQUASURE má najvyššiu viskozitu, preto vytvára hrubšiu vrstvu PU gumy, ktorá je samonosná, pružná a ohybná. Lepidlo je perfektne vodotesné. Umožňuje lepenie bez záplat, lepenie na tupo a tiež rekonštrukciu chýbajúceho materiálu. Umožňuje rekonštrukciu zošliapnutého gumového dezénu obuvi a nasýtením povrchu nevytvrdnutého lepidla kryštalickým materiálom rozpustným vo vode (napr. soľou, cukrom atď.) možno vytvoriť protišmykový reliéf.
Návod na použitie: Naneste priamo z tuby, vytvrdne do 4 hodín, polymerizuje do plnej štrukturálnej pevnosti za 24-36 hodín. CURE ACCELERATOR sa môže použiť ako urýchľovač.

Bezpečnostné informácie:
NEBEZPEČENSTVO


Obsahuje 4,4-metyléndifenyl diizokyanát
Horľavá kvapalina a pary. Dráždi pokožku. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pri vdýchnutí môže spôsobiť príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi vznietenia, nefajčite. Zabráňte vdychovaniu výparov. V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranné prostriedky dýchacích ciest. V PRÍPADE KONTAKTU S KOŽOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetky kontaminované časti odevu. Opláchnite pokožku vodou. V prípade dýchacích ťažkostí: vyhľadajte lekára. V prípade požiaru: Na uhasenie použite práškový hasiaci prístroj (prášok, penu). Obsah/obal zlikvidujte v súlade s predpismi o nebezpečnom odpade.
Balenie: tuba 28 g

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty