GA AQUASURE +FD 28g
GA AQUASURE +FD 28gGA AQUASURE +FD 28gGA AQUASURE +FD 28gGA AQUASURE +FD 28gGA AQUASURE +FD 28gGA AQUASURE +FD 28gGA AQUASURE +FD 28g

GA AQUASURE +FD 28g

Vaše cena s DPH
11,45 €
Vaše cena bez DPH
9,46 €
11,45
Dostupnost
Skladem > 10 kus
Kód
10116-016
EAN
021563101164

 

Množstevní slevy

24 kus
2%
96 kus
10%
192 kus
20%


AQUASURE+FD je lepidlo/tmel na báze polyuretánu na opravu stredne ťažkých tkanín (Cordura) a neoprénu. Zo skupiny SEAM GRIP / AQUASURE má strednú viskozitu, vytvára 1 mm hrubú vrstvu PU gumy, ktorá je samonosná, pružná a ohybná. Lepidlo je dokonale vodotesné. Umožňuje lepenie bez záplat, lepenie na tupo a tiež rekonštrukciu chýbajúceho materiálu v otvore do priemeru 20 mm. Pri lepení nafukovacích člnov a matracov (tlakových válcov) je z pevnostného hľadiska nevyhnutné prekrývanie záplatou. AQUASURE+FD je vhodný na lepenie poškodených samonafukovacích matracov bez záplat.
Návod na použitie: Aplikujte priamo z tuby, stuhne do 2 hodín, polymerizuje do plnej štrukturálnej pevnosti za 12-24 hodín. Ako urýchľovač sa môže použiť CURE ACCELERATOR. Pri teplotách nad 20 °C prostredie s vysokou relatívnou vlhkosťou (90-100 %) výrazne urýchľuje polymerizáciu.

Bezpečnostné informácie:
NEBEZPEČENSTVO

Obsahuje xylén, 4,4-metyléndifenyl diizokyanát, tosyl diizokyanát
Horľavá kvapalina a pary. Dráždi pokožku. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pri vdýchnutí môže spôsobiť príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi vznietenia, nefajčite. Používajte len vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. V prípade dýchacích ťažkostí: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. V prípade požiaru: Na uhasenie použite vodný sprej, práškový hasiaci prístroj, penu, oxid uhličitý. Obsah/obal zlikvidujte v súlade s predpismi o nebezpečnom odpade.
Balenie: tuba 28 g.

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty